RÉSZVÉTELI FÓRUM VIII. NEGYEDÉV

A részvételi fórum elején Maurer Krisztina, célterület felelős – közösségfejlesztő köszöntötte a megjelenteket, majd megkért mindenkit, hogy mutatkozzon be.

A fórum elején ismertetésre kerültek a városrészben eddig elért eredmények. A projekt kezdete óta 19 program valósult meg a célterületen, az egész városra vonatkozóan a legmagasabb elért indikátorszámmal. A következőkben a Pécsi Programharsona online újság IV. számának tervezett tartalma került bemutatásra. Az ügyfélszolgálatok működéséről Ackermann Ágnes szakmai programkoordinátor tájékoztatta a résztvevőket, melyben kitért arra is, hogy egy új ügyfélszolgálati telefonszám került bevezetésre. A projekt megvalósítási időszaka 2020 tavaszán 90 nappal meghosszabbításra került, így 2022 november végéig van lehetőség bepótolni az esetleg elmaradt programokat. Emellett további szakmai egyeztetés zajlik annak érdekében, hogy a fenti határidő kitolásra kerülhessen egészen 2023 nyaráig.

A következőkben Maurer Krisztina tolmácsolta a résztvevőknek Magay Miklós, Pécs Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Főosztály főosztályvezetőjétől kapott tájékoztatását a projekt további menetéről. A programmegvalósító szervezet személyében történt változásokkal kapcsolatban elindult az egyeztetés PMJV Önkormányzata és a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága között. Ennek értelmében az új megvalósító szervezet kijelölése nyílt közbeszerzés keretén belül történik majd meg, melynek kiírása a nyár folyamán várható. Előreláthatólag legkorábban ősz végén, tél elején indulhatnak újra a rendezvények.  Maurer Krisztina jelezte a programalkotók felé, hogy gondolkodjanak az elmaradt alkalmak pótlásáról. Amennyiben a tervezett esemény/folyamat egy jeles naphoz, vagy egy konkrét eseményhez kötődik, lehetőség van az eredeti tematika módosítására is.

Ezután a megvalósító szervezetek hozzászólásai következtek:

Borsos Zsófia, a Zöld-Híd Alapítvány képviselője pontosítást kért az újra indulásról, illetve kitért az online vagy a részben online megvalósítás lehetőségéről. Maurer Krisztina jelezte, hogy legkorábban november végén, december elején várható az indulás, valamint akkor tölthetőek ki a módosító űrlapok is. Az online megvalósítással kapcsolatos kérdést továbbítjuk az illetékesek felé.

Fischer Margit, a Csorba Győző Könyvtár részéről írásban jelezte, hogy az elmaradt programjaik megvalósíthatóságát szeptemberben átbeszélik.

Miután nem volt több hozzászólás, Maurer Krisztina megköszönte a részvételt és a fórum lezárásra került.