RÉSZVÉTELI FÓRUM II. NEGYEDÉV

2020. január 23-án került sor a Szigeti városrészek részvételi fórumára, melynek a Civil Közösségek Háza adott helyet. Az alkalmon négy szervezet képviselője vett részt, többen előzetesen jelezték, hogy nem tudnak csatlakozni az összejövetelhez. A beszélgetés kezdetén Maurer Krisztina célterület felelős – közösségfejlesztő köszöntötte a jelenlévőket és bemutatta a többi projektmunkatársat, majd ismertette az alkalom napirendi pontját. A megbeszélés a már megvalósult programoknál tapasztaltak átbeszélésével kezdődött.

Elsőként Jancsik Patrícia a Csorba Győző Könyvtár munkatársa kért szót. A felmerülő nagy mennyiségű kérdés tisztázása végett Dezsőfi Vivien egy találkozót kezdeményezett, mely során minden megválaszolandó kérdést átbeszélnek. A következőkben a Mezőszél utca óvoda képviselője mutatkozott be, ismertette programjavaslatát. Felvetődött a könyvárral való közös együttműködés is a programok sikeres megvalósítása érdekében. A soron következő felszólaló a Nagy Jenő utcai óvoda képviselője ismertette két programjukat. Az előkészületek már folynak, kisebb egyeztetések szükségesek még. A programok minél nagyobb körű terjesztésével kapcsolatban kérnek segítséget. Barkóczi Szabina felajánlotta a PKK részéről a segítséget, valamint felhívta a figyelmet néhány fontos előírásra, melyet be kell tartani a megvalósítás során. Tomayer Dóra tájékoztatta a jelenlévőket a jelenléti ív és a hozzájáruló nyilatkozat helyes kitöltéséről. Földényi Gabriella a Pécsi Jótékony Nőegylettől volt a fórum utolsó bemutatkozója, aki már megvalósult és tervezett programjaikról is beszámolt.