KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 MÁRCIUS

A márciusi közösségi beszélgetésre immár második alkalommal a Nagycsaládosok Egyesülete Közösségi Házában került sor. A beszélgetésen A Pécsi Helyi Akciócsoport képviseletében Barkóczi Szabina szakmai programkoordinátor és Mihálykövi Andrea közösségfejlesztő – célterület felelős vettek részt.

A közösségi beszélgetésen 3 fő, a Gyermekeinkben Érlelődik A Jövő Alapítvány, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok Egyesület, valamint az Mezőszél utcai Óvoda Óvodásaiért Alapítvány képviselője jelent meg. A résztvevőknek elsőként Barkóczi Szabina tartott rövid összefoglaló tájékoztatást a várható tevékenységekről és azok ütemezéséről. Kérte a résztvevőket, hogy március 14-ig szíveskedjenek beadni a kitöltött űrlapokat, akár személyesen, akár emailben. Egyúttal tájékoztatta a résztvevőket, hogy a kitűzött határidőt követően minden beérkező javaslatot áttekintünk, amennyiben szükséges javítást kérünk az adott javaslat kapcsán. Felhívta a jelenlevők figyelmét, az áprilisi közösségi beszélgetésen való jelenlét fontosságára, megvilágítva, hogy ekkor kerül sor a javaslatot beadó szervezetek ötleteinek egymás közti megvitatására.

A közösségfejlesztők újra ismertették az ügyfélszolgálatok helyszínét és nyitva tartását, s biztatták a résztvevőket azok felkeresésére akár kérdések, nehézségek felmerülése esetén, akár programjavaslati űrlap kitöltésekor adódó bárminemű probléma kapcsán.

A közösségi beszélgetés következő lépéseként Mihálykövi Andrea közösségi tervezésre hívta a résztvevőket. A résztvevők közti kapcsolat erősítése és egymás támogatásának elősegítése érdekében a célterületfelelős ún. programjavaslati mátrixot rajzolt fel, melyet a szervezetekkel közösen töltött fel. A mátrixba az általuk beadott, vagy beadás előtt álló programjavaslati ötletek meghatározó ismérvei kerültek a program tevékenységének megnevezése, időbeli ütemezése, forrásigény, módszertani besorolás, valamint a program illeszkedése formájában. A jelenlevők számára post-it lapok lettek kiosztva, melyekre javaslataikat, ötleteiket felírhatták. A közösségfejlesztő kolléga arra kérte a résztvevőket, ha tudnak még az adott tevékenység, program, esemény stb. kapcsán bevonható együttműködő partnerről, helyi szakemberről vagy csatolható tevékenységről, amivel segíthetik az esemény megvalósulását, írják fel, és tűzzék a táblázat megfelelő sorába. Ez, tekintettel a családias légkörre nem került felhasználásra, ellenben a szóban elhangzott javaslatok feljegyzésre kerültek.

Az elkészült programjavaslati mátrixot a résztvevők hasznosnak találták, lefényképezték, ugyanis az tartalmazott olyan adatot, amivel a beadandó űrlapjuk kiegészíthető az elhangzottak függvényében.