KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 MÁJUS

A szigeti városrészi közösségi beszélgetésen a Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok Egyesület képviselői az Iskolánkért – Pur Notre Ecole Alapítvány, az Apróka Alapítvány Városközponti óvodájának képviselője, valamint a városrész lakói is részt vettek.

A közösségi beszélgetés ez alkalommal a Szigeti városrész Közösségi kiadványának bemutatásáról szólt.

Mihálykövi Andrea célterületi közösségfejlesztő mutatta be részletesebben a kiadványt részletezve annak tartalmi elemeit. A teljes városrészi kiadvány projektoron került kivetítésre. Tekintettel arra, hogy közösségi beszélgetésen résztvevők zömében a Nagycsaládosok Egyesület vonzásköréből érkeztek, az Egyesületről szóló, valamint a releváns alfejezetek részletesebben kerültek kifejtésre. Emellett a Szigeti városrészre vonatkozóan elvégzett lakossági felmérés eredményeiről szóló fejezet került részletesebben bemutatásra.

A mind a 13 városrészre elkészülő közösségi kiadvány olyan, a városrész civil életét, annak múltját és jelenét feltáró dokumentum, mely azzal a céllal készült, hogy a hétköznapi emberek számára is fogyasztható tartalommal és terjedelemmel mutassa be közösségeink tevékenységét és azok színtereit.
Mihálykövi Andrea célterületi közösségfejlesztő elmondta, hogy a kiadvány még szerkesztés alatt áll. A végleges dokumentum a www.pecsikozossegek.hu oldalról pdf formátumban letölthető lesz.

A jelenlevőket kértük, amennyiben kérdésük, vagy jelzésük, esetleg módosítási javaslatuk lenne, jelezzenek vissza még a közösségi beszélgetés alatt, hogy az esetleges javítási igényeket továbbítását biztosítani tudjuk. A közösségi beszélgetésen erre a felszólításra nem érkezett módosítás kérését megfogalmazó javaslat.
Visszajelzésként azonban Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Egyesületének elnöke elmondta, hogy számukra nagyon szimpatikus, hogy a kiadványban milyen nagymértékben szerepelnek hasznos információk a városrészről, a történelméről, valamint a jellemző kulturális színterekről. Kifejezte, hogy megfogalmazódott benne a gondolat, hogy a kiadványhoz hasonlóan a Nagycsaládosok Egyesület Közösségi házának múltját, hajdani identitását, a közösségben betöltött szerepét szeretné felkutatni, és nyilvánossá tenni.

Dóri Éva közösségfejlesztési csoportvezető, valamint Mihálykövi Andrea célterületi közösségfejlesztő tájékoztatta a résztvevőket, hogy június hónapban várhatólag 2 alkalommal kerül sor Közösségi Beszélgetés megtartására.

A soron következő közösségi beszélgetést június 04-én, 13:30 óra kezdettel tartjuk meg, ugyanezen a helyszínen. Ez alkalommal a beszélgetésen a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület projektmenedzsmentje is részt fog venni, ahol várhatólag jegyzőkönyv aláírására is sor kerül. Kértük, hogy a soron következő közösségi beszélgetésen a civil szervezetek képviselői jelenjenek meg, vagy helyettesítésről gondoskodjanak.