II. KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 JÚNIUS

A 16. egyben utolsó Szigeti városrészi közösségi beszélgetésre ez alkalommal is a Nagycsaládosok Egyesülete Közösségi Házában került sor. A közösségi beszélgetésen Mihálykövi Andrea és Grósz Bettina – célterület felelős közösségfejlesztők köszöntötték a résztvevőket.

A közösségi beszélgetésen a Kosztolányi Dezső Céltársulás Egyesület, Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok Egyesület, a Városközponti óvoda Budai Nagy Antal utcai Tagóvoda, valamint a Köztársaság Téri Tagóvoda képviselői vettek részt, új szervezetként a Trident Kulturális Szabadidős és Sportegyesület is képviselte magát, valamint a városrészből is érkezett érdeklődő magánszemély.

A közösségi beszélgetés ez alkalommal a Szigeti városrész interjúkötetének bemutatásáról szólt.

Mihálykövi Andrea célterületi közösségfejlesztő mutatta be az interjúkötetet részletezve annak tartalmi elemeit. Bemutatójában kiemelte a specifikusan a városrészre vonatkozó összegző megállapításokat is. A mind a 13 városrészre elkészülő interjúkötet olyan, a városrész civil életét, annak múltját és jelenét feltáró dokumentum, mely azzal a céllal készült, hogy a hétköznapi emberek számára is fogyasztható tartalommal és terjedelemmel mutassa be közösségeink tevékenységét és azok színtereit. A kötetekben a városrész egyesületek, alapítványok, önszerveződő közösségek aktivistái és a város kulturális-szellemi életét meghatározó döntéshozók, intézményvezetők nyilatkoztak arról, hogy miként látják Pécs, és azon belül a városrészek, vagy az ott működő szervezetek jelenét, és miképpen fogalmazzák meg a szükséges változások lényegi kérdéseit munkájukban vagy a közösség mindennapjaiban.

Mihálykövi Andrea célterületi közösségfejlesztő elmondta, hogy a kiadvány még szerkesztés alatt áll. A végleges dokumentum a www.pecsikozossegek.hu oldalról pdf formátumban letölthető lesz.

Ezt követően felkérte a közösségi beszélgetésen részt vevő Háló Krisztiánt, aki a bemutatott Szigeti városrészi kiadvány egyik interjúalanya, röviden foglalja össze az interjúban elmondottakat. A Trident Kulturális Szabadidős és Sportegyesület képviseletében érkezett Háló Krisztián beszélt arról, hogy mit jelent számára a „pécsiség”, beszélt az egyesületénél tapasztalt problémákról, megoldásokról, rövid és hosszútávú terveikről a városrészre vonatkozóan, valamint ismertette a lehetséges csatlakozási pontokat szerveztükhöz például önkéntesként. Kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogyan történik náluk az új emberek bevonása, önkéntes toborzás.

Ezt követően Mihálykövi Andrea célterületfelős közösségfejlesztő ismertette az elkövetkező hónapok várható eseményeit. Egyúttal felhívta a figyelmet a nyári szünet alatt is nyitva tartó ügyeleti ügyfélszolgálatra, mely minden hét szerdai napján 8.00-16.00 óra között a Jókai u. 3. szám alatt elérhető.
Ismertette, hogy a nyári időszakot követően szeptembertől részvételi fórumokat szervezünk, melyekre már kifejezetten a támogatott programalkotókat várjuk.
A közösségi beszélgetés ezzel sikeresen lezárult.