I. KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 JÚNIUS

A közösségi beszélgetés elején Dr. Haffner Tamás szakmai vezető köszöntötte a megjelent szervezetek képviselőit, akiknek megköszönte az elmúlt 16 hónap során nyújtott támogató és segítő hozzáállásukat, mely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakasza kiemelten sikeresen záródhasson. A szakmai vezető ismertette a közösségi felmérés, valamint a közösségi interjúk felvételének eredményeit, továbbá felhívta a figyelmet a projekt weboldalára, a célterületi alweboldalakra és a projekt keretében készülő már megismert történeti, és még e hónapban bemutatásra kerülő interjúkiadványokra.

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó segédanyagok kiosztását követően megkezdődött a célterületi cselekvési terv, azon belül is a beérkezett programjavaslatok bemutatása.

Szakmai vezető úr az előadás folyamán egy ppt-vel szemléltette az elhangzottakat.

Dr. Haffner Tamás kiemelte, hogy rengeteg javaslat érkezett, melyekhez képest viszonylag szűkös forrás áll rendelkezésre, így elkerülhetetlen, hogy a cél érdekében a közösség kompromisszumokat kössön.

Ismertette, hogy a Pécsi Helyi Akciócsoport munkatársai mintegy 1,5 hónapon keresztül vizsgálták a beérkezett programjavaslat űrlapokat, szükség esetén módosítási, kiegészítési javaslatokat fogalmaztak meg. Ennek keretében a forrásigény, a közösségi felmérés, a közösségi beszélgetések és a közösségi interjúk figyelembe vételével és a szakmai módszertani útmutatóban rögzített elvárások alapján javaslatot fogalmaztak meg a célterület közössége számára annak tekintetében, hogy mely programok szerepeltetése illeszkedik a célterület cselekvési tervéhez.

A szakmai vezető felkérte a jelenlévőket, hogy válasszanak ki maguk közül egy személyt, aki a közösségi beszélgetésen megszületett döntést a közösség részéről ellenjegyzi. A szakmai vezető ezután ismertette, hogy II. Szigeti városrészek célterület kapcsán egy összegzés készült, ami szemlélteti, hogy a terület vonatkozásában hány javaslat érkezett be, mekkora forrásigénnyel, mekkora létszámot mozgat meg, és ezek a javaslatok milyen arányban oszlanak el folyamatokra és eseményekre. Ugyanez a felosztás volt látható az elfogadásra és az elutasításra javasolt programok felosztásában is.

A szakmai vezető felkérte a jelen lévő szervezeteket, hogy röviden ismertessék programjavaslataikat. Azon szervezetek programjavaslatait, akik nem tudtak jelen lenni a szakmai vezető vagy a célterület felelős – közösségfejlesztő ismertette.

Dr. Haffner Tamás az alábbi javaslatokat ismertette: Speckó Pécs – ParaCity Pécs Poloskafesztiválján!; Nevelők Háza Egyesület – Közösségi Találkozó; Retextil Alapítvány – Pécs polgárainak közösségi szerepvállalása, felelősségtudat erősítése; Retextil Alapítvány – A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat; Retextil Alapítvány – Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből; Mosolymanó Egyesület – Pécsi Játszótéri Családi nap.

Szintén a képviselet hiányából kifolyólag Mihálykövi Andrea ismertette az alábbi javaslatokat: Eklekta Egyesület – Kollektív kritikai kartográfia; Csorba Győző Könyvtár – Olvasó közösségek formálása a gyerekek körében; Csorba Győző Könyvtár – Az olvasó ifjúság – nem lehetetlen!; Csorba Győző Könyvtár – Felnőttek olvasó közössége; „Köztársaság Téri Óvodáért” Alapítvány – Tudáspróba a Földért.

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület képviselője ismertette az alábbi programokat: Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület – Márton napi mulatság; Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület – Családok Napja.

Az Apróka Alapítvány képviselője ismertette az alábbi programokat: “Köztársaság Téri Óvodáért” Alapítvány – Madárkarácsony a Köztársaság téren; Apróka Alapítvány – Advent; Apróka alapítvány – „Meseváros” megnyitó, kiállítás.

A Pécsi Jótékony Nőegylet elnöke bemutatta az alábbi programokat: Pécsi Jótékony Nőegylet – Szép Esték – a Pécsi Jótékony Nőegylet helyi művészeknek és óvodás korosztály számára művészeti foglalkozásnak teret adó folyamata; Pécsi Jótékony Nőegylet – Csigaház – családi interaktív foglalkozás a dallam, a ritmus és a zene kedvelőinek; Pécsi Jótékony Nőegylet – Madárbarátok.

A “Gyermekeinkben Érlelődik a Jövő” Alapítvány képviselője bemutatta az alábbi programokat: “Holnapformáló”: Előadássorozat a családi életre való felkészítés témakörében; “Gyermekeinkben Érlelődik a Jövő” Alapítvány – Nagy Jenő Utcai Óvoda 80 éves évfordulója.

A Mezőszél úti óvoda Óvodásaiért Alapítvány – Trebbin Ágost Városrész ismereti Vetélkedő programjavaslatát a tagóvoda-vezetője szemléltette.

A Kosztolányi Dezső Céltársulás Egyesület – Vasutas napok Ispitaalján elnevezésű javaslatot az egyesület elnöke ismertette a jelenlévőkkel.

A Mezőszél úti óvoda Óvodásaiért Alapítvány – Kirándulás a Család-napja alkalmából elnevezésű programjavaslatot ismertette az alapítvány képviselője.

“Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány – “Miénk a Köztér” fesztivál programjavaslatát ismertette az alapítvány képviselője.

Az elfogadásra javasolt programok bemutatása után Dr. Haffner Tamás ismertette az elutasításra javasolt programjavaslatokat és az elutasítási javaslat indoklását, majd kérte a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

A jövőbeni tervek általános ismertetése után a közösség 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot.